Kids

Waarom het nuttig is om je kind zakgeld te geven (leestijd: 3 minuten)

Volgens Marijke Bisschop, opvoedingsconsulente en gedragstherapeute, is het absoluut zinvol om je kind vanaf zeven jaar zakgeld te geven.
De Gezinsbond en het VCOK (= Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang) organiseerden een webinar over zakgeld waarin Bisschop het woord voerde.

Nu onze kinderen wat ouder worden, had ik zelf toch wel wat vragen rond dit thema. Het webinar gaf me heel wat verhelderende antwoorden.

Geef dit artikel cadeau aan jouw vrienden. Gebruik de social media buttons om het te delen.

Is zakgeld geven zinvol?

Bisschop vindt het een nuttig opvoedingsmiddel om kinderen te leren sparen. Ze leren zo de waarde van geld kennen. Het geeft hen vrijheid en autonomie. Het kind leert wat kan en niet kan.
Je geeft je kind ook vertrouwen omdat het zelf over het geld mag beschikken en het ook zelf kan nadenken over wat het ermee gaat doen. Je kind leert zo keuzes te maken in het leven.

Zakgeld geven is ook leren vergissingen maken. Je kind wordt er niet voor gestraft als het zijn geld fout besteed. Het zal enkel moeten wachten tot het weer geld heeft. Je kind leert dat ‘op = op’ is.
Het is wel belangrijk dat je vooraf duidelijke afspraken maakt zodat je kind weet wat het met het zakgeld mag doen. Je kan vragen waarvoor het zou willen sparen.

Je leert je kind best al vroeg om met een budget te werken. Het is de bedoeling dat het de balans kan maken tussen uitgaven en inkomsten. Door je kind te betrekken, leert het spelenderwijs prijzen te vergelijken en te rekenen. Je kan het bijvoorbeeld een brood laten kopen. Op het schoolfeest kan je bonnetjes geven en het zelf laten bepalen wat het ermee doet. Je kind leert zo wikken en wegen.

Stimulerende vragen kunnen helpen. Je kan bijvoorbeeld vragen hoeveel het denkt dat iets kost, hoeveel het wil uitgeven of hoeveel het denkt terug te krijgen.
Je zou je kinderen ook kunnen laten meedenken als je bijvoorbeeld op familieuitstap gaat. Je kind leert zo rekenen, plannen en sparen. De theorie wordt omgezet in praktijk.

Vanaf welke leeftijd?

Vanaf het kind in de lagere school zit en leert rekenen is het een goed idee om met zakgeld te starten. Vanaf zeven à acht jaar zijn kinderen zich bewust van het feit dat ze geld nodig hebben om iets te kunnen kopen. Kinderen die leren dat geld begrenst is, lopen minder risico op schulden later.

Hoe belangrijk is het om je kind te leren sparen?

Sparen is geld opzij zetten en vooruit kijken. Je kind leert hierdoor plannen en omgaan met geld. Het leert ook te verlangen naar dat wat het graag wil.

Het is belangrijk dat je samen met je kind praat over hoe het met zijn geld omgaat. Geeft het zijn geld in één keer uit, dan kan je vragen wat het er zelf van vindt dat het geld zo snel op is. Bisschop vindt dit mooie leermomenten voor het kind.

Kinderen weten dat je geld verdient door te werken, maar ze beseffen vaak niet hoe geld wordt uitgegeven. De werking van een bank is hen ook niet duidelijk. Het is ook goed om uit te leggen wat er gebeurt als je meer geld opmaakt dan op je rekening staat. Bisschop gaf de tip om eens samen een taart te tekenen en elke uitgavenpost op te vullen met een kleur. Zo kan je uitleggen waar al het geld naartoe gaat. Eén stuk gaat ook naar sparen. Leg ook uit waarom we sparen.

Je kan je kind vragen wat het later wil worden en wat het denkt dat dat gaat kosten. Zo kan je je kind aanleren om te sparen voor later.

Hoeveel zakgeld geven?

De hoeveelheid hangt af van de leeftijd van het kind en van de financiële situatie. Bisschop raadt aan om kinderen die in de lagere school zitten wekelijks maximum vijf euro zakgeld te geven. Het is nog leergeld. In het eerste leerjaar vindt ze een halve of één euro voldoende. Voor grotere kinderen adviseert ze een maandbedrag. Het bedrag hangt af van de kosten die de jongeren er zelf mee moeten dekken.

Volgens een enquête van de Gezinsbond krijgen zes op tien jongeren hun zakgeld op een rekening gestort. Met dit geld kunnen ze zelf kleren kopen, hun gsm kosten betalen of hun ticket voor een zomerfestival. Het helpt hen om zelfstandig en verantwoordelijk te worden. Oudere kinderen kan je een uitgavenboekje laten bijhouden. Dit is vooral handig bij studenten.

Bisschop wees er ook op dat het bij gescheiden ouders belangrijk is dat de afspraak gemaakt wordt dat beide ouders evenveel geven aan het kind.
Ook met grootouders, meter en peter communiceer je best hoe jij de kinderen graag zou opvoeden. Wil je niet dat je kind teveel contant geld in handen krijgt, dan zou je hen kunnen vragen om een gedeelte op een rekening te zetten. Via een app kan het kind dan zien wat het op de spaarrekening heeft staan.

Geef je geld voor een goed rapport?

Hierop antwoordde Bisschop dat je bijvoorbeeld vijf euro zou kunnen geven, maar dat jouw aandacht veel meer waard is dan centjes. Je kind doet zijn best en het is belangrijk dat je het aanmoedigt voor zijn inspanningen. Het heeft kracht, steun en motivatie nodig om door te zetten. Je kan vragen wat het zelf vindt van het rapport, of het dit verwacht had, of het zelf tevreden is.

Wat met klusjes?

Het is heel normaal dat oudere kinderen bijklussen om extra geld te verdienen. Ook hier is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden. Bisschop vindt dat elk gezin zijn eigen keuze moet maken en hierover goed moet communiceren.

Het is de bedoeling dat iedereen thuis meehelpt voor de klusjes en de regel ‘voor wat hoort wat’ is niet goed. Volgens haar kan er wel afgesproken worden dat er voor sommige klusjes (bijvoorbeeld auto poetsen) wel uitzonderlijk extra zakgeld gegeven wordt.

Mag je zakgeld weer afnemen?

Hierover is Bisschop heel helder. Eens je geld gegeven hebt, blijft dat voor het kind. Ze vindt wel dat je vooraf duidelijke afspraken kan maken dat het kind bijvoorbeeld een klein deeltje betaalt als het iets kapot maakt.

Wat mag je kind kopen?

Bisschop zegt dat het de bedoeling is dat je kind plezier krijgt in sparen. Je kan kinderen heel goed vertrouwen. Ze gaan zelf wel inzien dat ze er later nog meer plezier van hebben als ze iets niet direct kopen.

Vind je dit artikel interessant? Laat dan zeker een reactie na. Geef het ook cadeau aan jouw vrienden. Gebruik deze social media buttons.

Schrijf hier je reactie...